Η Ωραία Ελένη

Τελικά αν δεν υπήρχαν γυναίκες δεν θα είχαμε και πολέμους;

Posted by alex ( Community ) :: Permalink

Κίνηση και ακινησία

Φροντίζουμε προσεχτικά τις συμμαχίες μας ώστε να μην κατηγορηθούμε ως επαναστάτες χωρίς αιτία και στρατηγική !! Να είχαμε μερικούς ακόμη από τους τελευταίους, η μοναξιά θα ήταν λιγότερο οδυνηρή. Θα ήταν;

Posted by alex ( Community ) :: Permalink