Γέρε χρόνε

Η ευχή: ο νέος χρόνος να μας κάνει ακόμη πιο σοφούς ώστε να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο την πολυπόθητη ευτυχία.

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink