περί φτώχειας

έχουμε μπερδέψει για τα καλά την υλική φτώχεια "ευημερία" με την πνευματική

η πρόσβαση σε υποδομές και γνωσιακές βάσεις δεν μας κάνει απαραίτητα και αυτόματα πνευματικά πλούσιους και καλλιεργημένους

πολλά από τα προβλήματά μας ξεκινούν από την απομάκρυνση μας από την παρατήρηση της φύσης και την σοφή αρμονία και σύνθεση ισορροπιών που φέρει

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink