για να τελειώσει

πρέπει

πρώτα

να έχει αρχίσει υπάρξει

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

απώλεια

όταν ξεχνούμε

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink