ευφυής

αυτός που διαθέτει χρόνο

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink