τα γλυκά αγκάθια

της ζωής

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

κούρεμα γυμναστική

αλητεία πράσινος κήπος

καφές σκάκι

ανυπακοή

οι καλές όμορφες μέρες

που περνούν στο πίσω

όμορφα φυσά ο Μάης

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

dark side of the moon

όλοι όλα διαθέτουν κάτι αντίστοιχο

καλό - κακό;

καθαρά ζήτημα οπτικής

και φυσικά τα όνειρα η φαντασία η διάθεση ο ενθουσιαμός το πείσμα η επιμονή

ζωή και σοκολάτα

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

η σημαντικότητα

των ασήμαντων

ένας γλυκήτατος χειμώνας που δεν λέει να παραδώσει απόλυτα τα όπλα στην άνοιξη

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

κάφροι

παράδοξα την περνούν βούτυρο

αναρωτιέμαι πιο το τελικό κόστος

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

το σύστημα

επιβραυέβει τους βλαμμένους

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink