δικαίωμα

στα λάθη με στόχο την σοφία

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

αχχ αυτή η στιγμή

χορευταρού ξετρελαμένη

πάει έφυγε, άντε πιάστη ...

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink