ποδήλατο τι άλλο

κλειστό και άδειο από αυτοκίνητα το κέντρο της Αθήνας σήμερα Κυριακή.

22ος  Ποδηλατικός γύρος Αθήνας, λίγο σαν συγκρουόμενο αλλά απόλαυση οι άδειοι από αυτοκίνητα δρόμοι του κέντρου

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

η ευλογία του σκέπτομαι

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

το εύκολο

το βόλεμα, ο φόβος

εχθροί της ζωής

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

το όμορφο

μας συμαδεύει

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

χιόνι

άσπρος ο Υμηττός

τα χελιδόνια περιμένουν

από το Μάρτη που έφτασαν στην Αθήνα

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink