τα καλά της κρίσης

πολλοί Έλληνες αθλούνται, τους βλέπω καθημερινά. δίνουν βάση στην άσκηση φυσική και πνευματική

είναι αλήθεια ότι η καθημερινή εξουθενωτική εργασία, απασχόληση στερεί ή έστω μειώνει σημαντικά την παραπάνω πολυτέλεια

επαληθεύεται περίτρανα για μια ακόμη φορά το ρητό: ουδέν κακόν αμιγές καλού !!

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink