οι πετυχημένες συνομιλίες

είναι αυτές που δεν εμπεριέχουν λόγο

μόνο καθαρή χημεία

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

άξιος επαναστάτης

όποιος γοητευτικά εμπνέει

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

άξιος πολεμιστής

όποιος κατακτά χωρίς να καταστρέφει

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink