ερωτευόμαστε

ένα ψέμα

και

αγαπάμε μιαν αλήθεια

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink