γλυκός Οκτώβρης

ανοιχτά παράθυρα το βράδυ

χελιδόνια ακόμη στους γκρι ουρανούς

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink