όσο οι ευκολίες

και οι ανέσεις ασφυκτικά μας περικυκλώνουν

τόσο η σκέψη και το πνεύμα ξεθωριάζουν και εκλείπουν

ο θάνατος κάθε μεμονωμένου ζωντανού οργανισμού

είναι ο θάνατος του ίδιου του είδους, σε επιτάχυνση

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

τροπάρι

μέχρι πριν λίγο οι μέρες μεγάλωναν

σε λίγο θα αρχίσουν να ξαναμικραίνουν

και μετά πάλι να ξαναμεγαλώνουν

κάποιος παίζει με τα νεύρα μας

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

ευτυχία

όταν νιώθουμε

όταν καταλαβαίνουμε

ή όταν γλυκά ή λιγότερο γλυκά

ξεγελιόμαστε

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

χανόμαστε

γιατί λησμονούμε

από που ερχόμαστε

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

παλιά

είχαμε περισσότερο δίκιο

ας αγαπήσουμε

για λίγο, τώρα

εκείνη την αγωνιστική ύπαρξη

που ακόμη με αξιοπρέπεια παλεύει

άνισες προδικασμένες μάχες

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink