το καλοκαίρι φέτος

αποχαιρέτησε την άνοιξη με δροσερά χάδια

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink

πολύ πιθανό

οι αναταραχές που οδηγούν σε επανάσταση και ανακατανομή αγαθών και πλούτου να οφείλεται σε προβλήματα στην άρχουσα τάξη και αυτό να αντικατοπτρίζεται στην λαϊκή βάση η οποία τελικά καρπώνεται την δόξα της εξέγερσης

Posted by alex ( Personal ) :: Permalink
«Previous   1 2